kongeraekken

Steder

Steder

Oversigt

1) Sorø Klosterkirke
2) Lubeck
3) Kronborg
4) Odense Domkirke
5) Skt Jørgensbjerg
6) Stockholm
7) Sønderborg Slot
8) Gottrop Slot
9) Koldinghus
10) Haderslevhus
11) Skanderborg Slotskirke
12) Dannevirke
13) Glücksborg Slot
14) Dybbøl banke
15) Fredericia
16) Jelling
17) Horsens
18) Marselisborg Slot
19) Viborgs kartoffeltyskere
20) Trend skov
21) Skagen Klitgård
22) Øksnebjerg
23) Odense slotsruin
24) Holckenhavn Slot
25) Valdemars Slot
26) Nyborg Slot
27) Roskilde Domkirke
28) Vordingborg Slotsruin
29) Nykøbing Slot
30) Maribo klosterkirke
31) Fredensborg Slot
32) Frederiksborg Slot
33) København
34) Falsterbo Sildemarked
35) Hammershus borgruin